top of page

iAdmin

mannskapshandtering for større arrangement

Skjermbilde 2022-04-05 kl. 22.35.50.png

IADMIN

Iadmin er eit administrasjonsystem for handtering av større og mindre arrangement. Systemet vart i utgangspunktet skreddarsydd til Norsk Countrytreff på Breim. Ein såg at å administrere mange arbeidsoppgåver og mykje mannskap tok mykje tid og ressursar. Samarbeidet med festivalen har ført til eit komplett system som gjer jobben med å gjennomføre arrangement mykje enklare.

_MG_5929_edited.jpg

Modular

  • Handtering av mannskap

  • Handtering av fribillettar / akkreditering til mannskap

  • Modul for camping innsjekk

  • Modul for artist/gjeste- logistikk som transport, lydprøver, overnatting etc

 

Systemet har støtte for kommunikasjon via SMS og e-post, og ein har mulighet til å eksportere til PDF, Excel etc.

 

Vi gjer jobben enklare for deg!!! Ta kontakt for demonstrasjon!

_MG_5929_edited.jpg
“Malakoff Rockfestival tok i bruk iAdmin for første gong i 2013. Vi har i fleire år sakna eit administrasjonsprogram, men programma vi tidlegare har sett har vert laga for «kulturhus» og ikkje tilpassa enkelt- arrangement. For oss var mannskapshandtering den største utfordringa. Som frivillig organisasjon har vi «liten admressurs» , og for oss er iAdmin heilt perfekt.

Vår erfaring er at iAdmin er brukarvennleg og «lavterkselprogram» å ta i bruk. Mannskapsdata som vi tidlegare hadde på regneark, kunne enkelt importerast , og tilpassast nytt system.

Behovet for opplæringstid for nye brukarar, er svært kort. Med hjelp av iAdmin har du eit super-godt verktøy for å lage ei god og heilheitleg bemanningsplan og ein god og effektiv informasjonsflyt før, under og etter eit arrangement.

Malakoff har også fått utført små programtilpassingar , raskt og effektivt.

På vårt arrangement har vi omlag 1300 «mannskaps-personar» registrert iAdmin.

Tilbakemeldingane frå dei i organisasjonen som brukte systemet til informasjon/inngang/akkreditering/ vaktregistering var veldig positive. I 2019 hadde vi over 30 000 besøkande på vår festival, og online-systemet iAdmin var eit fantastisk verktøy for oss."

— Gunn Guddal, Frivilligkoordinator Malakoff Rockfestival

bottom of page