top of page

Sikkerheit på nett

Tips for å unngå svindel og hacking på internett
 

For å verne om deg sjølv på nettet og oppretthalde personvern og tryggleik, er det viktig å vere oppmerksom på potensielle truslar. Her er nokre gode tips for å unngå svindel og hacking på internett..

Abstrakt sfære

1. Sterke passord:

Bruk unike og sterke passord for kvar online konto. Eit sterkt passord bør innehalde ei kombinasjon av store og små bokstavar, tal og spesialteikn. Unngå å bruke enkle og forutsigbare passord som fødselsdatoar eller vanlege ord. Bytt passord med jamne mellomrom og bruk ikkje oppatt ´gamle´ passord.
 

2. To-faktor-autentisering (2FA):

Aktiver alltid to-faktor-autentisering når det er mogleg. Dette legg til eit ekstra lag med tryggleik ved å krevje ein ekstra bekrefting, til dømes ein kode sendt til mobiltelefonen din, i tillegg til passordet.

 

3. Oppdater programvare:

Halde all programvare, inkludert operativsystemet, antivirusprogramvare og andre applikasjonar, oppdatert. Oppdateringar inneheld ofte tryggleiksforbetringar som vernar mot dei nyaste truslane.

 

4. Trygg nettlesing:

Vera merksam på kvar du klikkar, og unngå å besøkje mistenkelege nettstader. Bruk nettlesarutvidingar som blokkerer annonser og sporar aktivitet for å redusere risikoen for å bli utsett for skadeleg programvare.

5. Medvit om phishing:

Vera merksam på phishing-forsøk, der angriparar sender falske e-postar eller meldingar for å få tilgang til dine personlege opplysningar. Sjekk alltid avsendar si e-postadresse, og unngå å klikke på lenker eller gje ut sensitive opplysningar utan bekrefting.

6. Sikre Wi-Fi-nettverk:

Sikre heimenettverket ditt med eit sterkt passord og kryptering. Unngå å bruke opne Wi-Fi-nettverk for sensitive transaksjonar, som online bank etc.

 

7. Backup av data:

Regelmessig sikkerheitskopiering av viktige data kan vera avgjerande ved ransomware eller andre former for dataangrep. Bruk pålitelege sikkerheitskopieringsmetodar, til dømes eksterne harddiskar eller skytenester.

8. Bruk trygge betalingsmetodar:

Ved online kjøp, bruk trygge betalingsmetodar som kredittkort eller tenester som PayPal. Unngå å oppgje kredittkortopplysningar på mistenkelege nettstader.

9. Personverninnstillingar:

Gjennomgå og juster personverninnstillingane på sosiale medium og andre online kontoar. Begrens tilgangen til personleg informasjon og ver forsiktig med kva du deler offentleg.

10. Tryggleik på mobile einingar:

Beskytt mobile einingar med passord eller biometrisk autentisering (fingeravtrykk/ansiktsgjenkjenning). Installer tryggleiksappar og oppdater operativsystemet jamleg.

 

 

Ved å vera merksam og fylgje desse tipsa, kan du redusera risikoen for å bli offer for svindel og hacking på internett. 

Hjelp..

Her er nokre sider du kan gå til for hjelp om uhellet er ute.

Facebook: https://www.facebook.com/hacked

bottom of page